×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 922

ΣΚΟΠΟΣ

 

σκοπός     Ο Σύνδεσμος έχει ως σκοπό:

α) Την προώθηση των δικαιωμάτων των Επιχειρήσεων Βρεφικής, Παιδικής και Ειδικής Διατροφής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, στα πλαίσια των Οδηγιών 1996/86/ΕΟΚ, 2006/141/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ, 1999/21/ΕΟΚ και της 2007/29/ΕΚ, καθώς και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτών.

β) Τη συνεργασία με τους αντίστοιχους συνδέσμους των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Την ενημέρωση από και προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας, που αφορά στα προϊόντα βρεφικής, παιδικής και ειδικής διατροφής με την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ) Τη συνεργασία με κάθε φορέα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση συναφών με τους σκοπούς του Συνδέσμου ζητημάτων και την προετοιμασία προτάσεων αντιμετώπισης θεμάτων ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος.

ε) Την τήρηση των κανόνων ηθικής και καλής πίστεως μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και των σχέσεων αυτού προς τρίτους.

Μέλη

abbott cana logo frieslandcampina logo
LOGO Milupa nestle3 nutricia
Frezyderm Logo 2VIAN logo new GR 01 002  cooper logo

CUBE με Λογότυπα για Συνέδρια