×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 922

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

thumb 640

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση σχετική με αυτόν.

 

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

 

 

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:

α) Την τροποποίηση του καταστατικού.

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Την έγκριση απολογισμού.

δ) Την έγκριση του προϋπολογισμού.

ε) Την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

στ) Την εισδοχή νέων μελών.

ζ) Τη διαγραφή μελών.

η) Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής, της τακτικής ετήσιας και της τυχόν έκτακτης εισφοράς των μελών.

θ) την εκλογή εκκαθαριστών με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος

ι) την χάραξη των γενικών κατευθύνσεων των ενεργειών του Συνδέσμου και τη λήψη αποφάσεων για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος καταστατικού.

Μέλη

abbott cana logo frieslandcampina logo
LOGO Milupa nestle3 nutricia
Frezyderm Logo 2VIAN logo new GR 01 002  cooper logo

CUBE με Λογότυπα για Συνέδρια